چگونه در 4 سال متوالــی هر سال فروش آرکا را 3 بــرابــر کردیـم؟

دوشنبه 16 مرداد و سه‌شنبه 17 مرداد

19-21

من در یک وبینار چهار ساعته سعی دارم به شما بگویم چگونه فروش دیدار را در هر سال 3 برابر رشد دادیم.
این وبینار فقط مختص به فروش دیدار نیست. من به شما اقداماتی را خواهم گفت که در طی این سالها اعم از فعالیت‌های مارکتینگی، تیم‌سازی، آموزش و فروش انجام دادیم تا به این نقطه رسیدیم.
این وبینار برای شما تجربه‌های پنهان رشد که کمتر شنیده‌اید را آشکار میکند.

این وبینار در 4 ساعت برگزار می شود. ( 16 مرداد، ساعت 19-21 و 17 مرداد، ساعت 19-21)
ویدیوی وبینار ضبط نخواهد شد.

مبلغ سرمایه گذاری شما : 3 میلیون تومان